Osuszanie

Osuszanie to proces w którym celem jest pozbycie się nadmiernej wilgoci z określonych miejsc: murów, tynków, powietrza, posadzek oraz różnych powierzchni mokrych takich jak drewno, papier, pianki itp. Firma Mishel proponuje Państwu pomoc w procesie osuszania bazując na doświadczeniu zdobywanym przez wiele lat.

Osuszanie po zalaniu

Problem niechcianej wilgoci może dotyczyć różnych sytuacji. Często jej przyczyną są zalania pomieszczeń spowodowane awariami instalacji wodociągowych, odwilżami, intensywnymi opadami deszczu powodującymi przecieki lub podtopienia. Do zalań może przyczynić się również nieszczelność hydroizolacji pokryć dachowych bądź niedrożność rynien.

Metody

Oferujemy Państwu wykorzystanie nowoczesnych technologii bazując na wysokiej klasy urządzeniach.

Technologia osuszaczy kondensacyjnych

Zasada działania osuszaczy kondensacyjnych oparta jest na procesie wykraplania wody z powietrza w wyniku schłodzenia go do tzw punktu rosy. Wilgotne powietrze zasysane z pomieszczenia przepływa przez wentylator a następnie kierowane jest na parownik gdzie zostaje schłodzone. W rezultacie następuje skroplenie się wody i zebranie jej w zbiorniku lub odprowadzone specjalnym przewodem do miejsca odpływu. Kolejnym etapem jest podgrzanie przepływającego powietrza na skraplaczu (nagrzewnica) i kierowane z powrotem do pomieszczenia.

Technologia adsorpcji

Podstawowym elementem osuszacza adsorpcyjnego jest rotor. Praca tego urządzenia skupia się na obróbce dwóch strumieni powietrza – procesowego i regeneracyjnego. Wilgotne powietrze (procesowe) przepuszczane jest przez środek higroskopijny (silnie pochłaniający wilgoć znajdujący się w rotorze), osuszone i w 1/3 kierowane na zewnątrz urządzenia. Druga część powietrza zostaje silnie podgrzana a następnie kierowana do rotora gdzie służy odparowaniu wody z jego powierzchni. Regeneracja rotora przebiega na bieżąco co pozwala na ciągłą pracę osuszacza.

Technologia podczerwieni

W tradycyjnych metodach suszenia wykorzystywany jest proces konwekcji powietrza (tzn. ogrzewane jest powietrze, a następnie ono ogrzewa element zawilgocony). Metoda suszenia podczerwienią, polega na absorpcji przez mokrą powierzchnię promieniowania emitowanego z promiennika podczerwieni. Suszone powłoki pochłaniają promieniowanie do wewnątrz co powoduje ich rozgrzanie a tym samym odsychanie. Kształt panelu osuszającego pozwala na pozbycie się wilgoci z miejsc trudno dostępnych tj. ciasnych wnęk, zabudowanych ścian czy ościeżnic drzwiowych i okiennych. Zaletą pracy tych urządzeń jest niski pobór mocy przy wysokiej wydajności.

Osuszanie posadzek

Odpowiednia wilgotność posadzki jest wyznacznikiem gotowości do rozpoczęcia prac wykończeniowych w budynku. Zbyt wilgotna posadzka uniemożliwia rozpoczęcie układania podłóg z drewna, a co się z tym wiąże jest również powodem opóźnienia prac. Dotrzymanie umownych terminów wymusza na wykonawcy podjęcie odpowiednich działań mających na celu przyśpieszenie robót. Jednym z nich jest mechaniczne, wymuszone osuszenie podkładów z cementu oraz warstw izolacji podposadzkowej.

Metody

Osuszanie posadzek metodą wtłaczania powietrza pomiędzy wylewkę z warstwę izolacji wymusza wykonanie nawiertów w podkładzie w których instaluje się rury doprowadzające powietrze z osuszacza. Przepływający strumień powietrza odbiera wilgoć i uchodzi przez dylatacje na obwodzie ścian bądź odwiertami specjalnie do tego przeznaczonymi. W tej metodzie lepiej sprawdza się osuszacz adsorpcyjny, którego efektywność nie jest tak zależna od temperatury otoczenia. Okres niezbędny do efektywnego zakończenia prac zależy od grubości posadzki, poziomu zastanej wilgotności, ilości oraz wielkości otworów którymi przepływać będzie powietrze.

Jeżeli pod posadzką znajduje się bezpośrednio izolacja przeciwpowodziowa to nie polecamy metody osuszania absorpcyjnego. Proponujemy inne rozwiązanie – technologię osuszaczy kondensacyjnych. W tym przypadku powietrze nadmuchiwane jest bezpośrednio na podkład przez wentylator. Przy zwiększonym ruchu powietrza spada ciśnienie statyczne, które jest mniejsze niż pod wylewką. Różnica tych ciśnień powoduje szybszą migrację wilgoci ku powierzchni. Jeżeli mamy do czynienia z bardzo dużym zawilgoceniem polecamy połączenie obu metod po uprzednim usunięciu wody spod posadzki przy pomocy pomp wysokoprężnych i separatorów.

Metody te stosujemy również w przypadku osuszania posadzek po zalaniach.

Korzyści

Korzystanie z tradycyjnych metod osuszania opóźnia rozpoczęcie prac nawet o kilka miesięcy, natomiast zastosowanie metody mechanicznego osuszania umożliwia wznowienie działań już po kilku tygodniach.

Osuszanie technologiczne

Głównym źródłem powstania wilgoci w ścianach i stropach jest woda zgromadzona w wyniku prac przy produkcji tych przegród tzw. początkowa. Wilgoć początkowa może być związana technologicznym wytwarzaniem materiałów konstrukcyjnych (cegły, bloczki) bądź powstała na późniejszym etapie prac budowlanych np. transport, składowanie czy łączenie elementów zaprawą bądź betonem. Samoistne osuszanie w naszych warunkach klimatycznych może trwać bardzo długo. Przyśpieszenie procesu suszenia znacznie skraca czas wznoszenia budynków. W przypadku przekazania przez wykonawcę budynku do użytkowania z wilgocią technologiczną zamkniętą pod powierzchnią izolacyjną to po upływie kilku miesięcy na nowych ścianach pojawią się ślady zagrzybień.

Metody

Zastosowanie odpowiedniej metody podczas procesu osuszania jest niezbędne w celu osiągnięcia zadowalającego efektu. W tym przypadku wykorzystujemy właściwości osuszaczy adsorpcyjnych i kondensacyjnych. Technologia kondensacji polega na skraplaniu pary, zachodzące w sytuacji gdy w powietrzu znajduje się nadmiar wilgoci. Wilgotne powietrze przepływa przez wentylator osuszacza i oczyszcza się przez filtr powietrza. Następnie przez zimną wężownicę parownika schładzane jest do punktu rosy kiedy następuje proces wykraplania wody. Ta odprowadzana jest przez wąż do zbiornika natomiast powietrze przepływające przez skraplacz ogrzewa się i kieruje na zewnątrz urządzenia. Osuszacze kondensacyjne mogą pracować w bardzo zawilgoconym otoczeniu.

Technologia adosorpcji polega na przepuszczaniu wilgotnego powietrza przez środek silnie pochłaniający parę wodną znajdujący się wewnątrz w rotorze. Osuszone powietrze kierowane jest na zewnątrz. Natomiast zawilgocony materiał higroskopijny (w rotorze) poddawany jest działaniu gorącego powietrza, dzięki czemu absorbowana woda zostaje usunięta. Proces ten służy pozbyciu się wilgoci z rotora.

Korzyści

  • Zastosowanie odpowiednich sprzętów przyśpiesza proces osuszania przy jednoczesnym kontynuowaniu innych prac budowlanych.
  • Dzięki osuszaniu zmniejszają się wydatki ponoszone na ogrzewanie. Nadmiar wilgoci wpływa negatywnie na izolacyjność cieplną budynków.
  • Doprowadzenie do optymalnego poziomu wilgoci hamuje rozwój grzybów i pleśni.
  • Zapobieganie korozji materiałów.
  • Zapobieganie pęcznieniu stolarki drewnianej.
  • Zapobieganie kondensacji wodnej na chłodnych pomieszczeń.