maj 30 2018 0Comment

Osuszanie budynku po zalaniu lokalizacja Poznań – Osuszanie izolacji pod posadzką

W wyniku awarii instalacji zimnej wody nastąpiło zalanie posadzki w nowo wybudowanym budynku jednorodzinnym. Wyciek ponad 10 m3 wody spowodował przedostanie się cieczy pod izolację cieplną (styropian gr 10 cm) oraz kapilarne podsiąkanie wilgoci  na ścianach do wysokości kilkudziesięciu cm. Czas realizacji osuszania budynku i przywrócenie parametrów wilgotności dla posadzki cementowej do wartości 2%, dla ścian pokrytych tynkiem wapiennym do wartości 0,5%trwał 21 dni.

Przed wykonaniem nawiertów –  miejsca „technologicznych otworów” przez, które wprowadzaliśmy sprężone powietrze i osuszaliśmy izolację wyznaczyliśmy przy pomocy skanera, ponieważ na całej powierzchni znajdowała się instalacja ogrzewania podłogowego. Budynek nie posiadał na tym etapie inwestycyjnym jeszcze zamontowanego pieca c.o. więc nie mogliśmy wykorzystać do inwentaryzacji przebiegu instalacji kamery termowizyjnej.