luty 13 2018 0Comment

Lokalizacja wycieku wody metodą akustyczną

Lokalizacji wycieku wody dokonujemy przy pomocy urządzenia potocznie nazywanego geofonem, urządzenie to wykorzystywane jest przede wszystkim w geofizyce, służy do rejestracji drgań sejsmicznych i przetwarzania ich na impulsy elektryczne. Znakomicie sprawdza się w budownictwie przy detekcji wycieków wody, ponieważ zestaw wyposażony jest w czujnik wskazujący szum z pękniętej rury w formie graficznej lub dźwiękowej .

Na poniższym przykładzie na zdjęciach termowizyjnych widoczne jest kapilarne podsiąkanie wilgoci spod posadzki, wyciek wody występował na instalacji doprowadzającej zimną wodę do budynku tuż za licznikiem. Lokalizacji wycieku wody dokonaliśmy przy użyciu geofonu.

Kolejny przykład przedstawia wyciek ciepłej wody w budynku, lokalizacji dokonano poczatkowo przy pomocy kamery termowizyjnej lecz z uwagi na pojawienie się tzw. ciepłej plamy na znacznej powierzchni posadzki, dokładnej lokalizacji dokonaliśmy przy wykorzystaniu geofonu.

Przy detekcji wycieku towarzyszył nam instalator, który po wskazaniu przez nas miejsca przecieku, niezwłocznie przystąpił do odkrywki posadzki oraz naprawy nieszczelnej rury z ciepłą wodą