Osuszanie po zalaniu – przydatne informacje

Poniżej znajdziesz konkretne odpowiedzi na często zadawane pytania dot. osuszania budynków po zalaniu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie – nasza wiedza i doświadczenie są zawsze do Twojej dyspozycji.

Ile trwa osuszanie po zalaniu?

Czas osuszania budynków trwa od 7 do 14 dni. W przypadku bardzo dużych zalań czas ten może nawet wynosić 21 do 30 dni. Okres osuszania uzależniony jest od ilości wody , która spowodowała zalanie, od zakresu i obszaru zawilgocenia oraz rodzaju i właściwości materiałów budowlanych, z jakich został wykonany i wykończony budynek.

Jak uniknąć zalania wodą?

Nie mamy wpływu na zdarzenia losowe spowodowane działaniem sił natury, ale możemy dokonywać okresowych przeglądów technicznych instalacji wodno-kanalizacyjnych. W przypadku odbioru nowo powstałych budynków możemy wymagać od wykonawców protokołów z prób szczelności instalacji wodnych i grzewczych. Szczególną uwagę należy zwracać na wężyki (tzw. plecionki) doprowadzające wodę do baterii, gdyż to one wg naszych statystyk są najczęstszą przyczyną zalania

Jak ograniczyć szkody spowodowane zalaniem?

W pierwszej kolejności należy wypompować lub usunąć zalegająca na podłodze wodę oraz materiały i przedmioty łatwo chłonące wilgoć. W przypadku zalanych mebli należy je odsunąć od ścian na odległość kilkudziesięciu cm i ustawić najlepiej na podkładkach, następnie należy zadbać o odpowiednią cyrkulację i wymianę powietrza. W każdym wypadku można nawiązać z nami kontakt, aby skorzystać z fachowej porady naszych specjalistów.

Kiedy należy osuszać budynek po zalaniu

W przypadku dużych szkód zalaniowych należy zawsze osuszać budynek mechanicznie, ponieważ ilość zalegającej i penetrującej wody w materiałach budowlanych nie jest wstanie samoistnie odparować przez 2-3 lata. W tym czasie może dojść do porażenia korozją biologiczną. W przypadku szkód mniejszych takich jak np. zaciek na stropie o powierzchni 0,5m² istnieje realna szansa samoistnego odparowania w czasie kilku tygodni, o ile w stropie nie zalega woda. Nie mniej jednak w każdym wypadku należy wykonać pomiar wilgotności, aby upewnić się czy należy przegrody budowlane osuszać czy można przystąpić do prac remontowych.

Co zrobić kiedy nie widzę wycieku wody na posadzce, lecz na obwodzie ścian pojawiły się mokre zacieki?

Najprawdopodobniej w takim przypadku występuje wyciek wody z instalacji pod posadzką. W takiej sytuacji należy wykonać próbę szczelności instalacji zimnej i ciepłej wody użytkowej oraz instalacji grzewczej, aby ustalić i wyeliminować źródło wycieku. Następnie należy skontaktować się ze specjalistami, którzy przeprowadzą lokalizację miejsca wycieku oraz osuszą zawilgoconą powierzchnię.

Co zrobić w sytuacji, kiedy sąsiad twierdzi, że go zalewam bo pojawiły się u niego zacieki na suficie (w moim mieszkaniu jest sucho i licznik od wody stoi w miejscu)?

Bardzo często przy małych nieszczelnościach instalacji wodnych wodomierz nie wskazuje ubytków wody. W takich przypadkach sugerujemy wykonać próbę szczelności instalacji pod ciśnieniem przez hydraulika, aby ustalić czy wyciek faktycznie występuje o ile przyczyną nie jest instalacja kanalizacyjna lub nieszczelność silikonu na obwodzie kabiny prysznicowej.

W jaki sposób mogę sprawdzić czy wypłacone odszkodowanie za zalanie mojej nieruchomości w pełni pokrywa poniesione straty?

W celu weryfikacji wysokości odszkodowania należy przekazać naszym specjalistom zdjęcia przedmiotu szkody oraz protokół szkody i kosztorys sporządzony przez przedstawiciela Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Dlaczego w okresie jesienno-zimowym w moim mieszkaniu (w obrębie ram okiennych, za meblami oraz w narożach ścian przy suficie i posadzce) pojawiają się ogniska pleśni?

Przyczyna może być złożona: mogą to być mostki termiczne, problemy z wentylacją lub zbyt wysoka wilgotności powietrza. W takich przypadkach zalecamy wykonanie badań i pomiarów przez naszych specjalistów.

Jak uzyskać od firmy ubezpieczeniowej zwrot kosztów po zalaniu mieszkania/domu?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić czy zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko wystąpienia szkody wskutek zalania. Następnie zleć wykonanie pomiarów wilgotności, aby udokumentować w postaci raportu zakres i stopień zawilgocenia na podstawie, którego przygotujemy również kosztorys prac osuszających. W kolejnym etapie należy poinformować Ubezpieczyciela o terminie rozpoczęcia prac związanych z osuszaniem budynku i po jego ukończeniu przedstawić raport końcowy z pomiarów wilgotności wraz z fakturą za wykonaną usługę.

Jak uzyskać zwrot kosztów za energię elektryczną z firmy Ubezpieczeniowej po osuszeniu mieszkania?

Po zakończeniu osuszania przekażemy Ci stosowne zaświadczenie wraz ze szczegółowym wyliczeniem zużycia kosztów energii elektrycznej. Dodatkowo możesz przedstawić ubezpieczycielowi rachunek za energię elektryczną z okresu rozliczeniowego przed rozpoczęciem osuszania oraz po jego zakończeniu.

Osuszymy Twój problem szybko, skutecznie i w dobrej cenie