luty 13 2018 0Comment

Czy ubezpieczyciel pokryje koszty lokalizacji przecieku wody ?

Koszty poniesione w celu zidentyfikowania instalacji wodnej , której wada lub uszkodzenie są przyczyną zalania nieruchomości, potocznie nazywane są kosztami poszukiwania przyczyny szkody . Ubezpieczyciel zwraca poniesione koszty tylko wtedy, kiedy nasza polisa obejmuje swą ochroną koszty poszukiwania przyczyny szkody.
Dla większości Towarzystw jest to produkt oferowany klientom jako standard , aczkolwiek występują również sytuacje, w których należy koszty poszukiwania przyczyny szkody wykupić za opłatą dodatkowej składki – na co należy zwrócić szczególną uwagę przy zawarciu umowy ubezpieczenia

Czy ubezpieczyciel pokryje koszty osuszania nieruchomości po zalaniu ?

Zalanie – jest to następstwo działania wody, powstałe na skutek:
– wydostania się wody lub płynów wyniku uszkodzenia urządzeń sieci wodociągowej , kanalizacyjnej lub grzewczej
– wydostanie się wody z urządzeń domowych, takich jak pralki, zmywarki na skutek ich awarii
– cofnięcie się się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci kanalizacyjnej
– pozostawienia otwartych kranów
– zalania wodą pochodzącą z opadów atmosferycznych

Jeżeli posiadamy polisę ubezpieczeniową, której przedmiot i zakres ubezpieczenia obejmuje szkody
powstałe wyniku zalania to Ubezpieczyciel podobnie jak zwrot kosztów wymiany parkietów, paneli podłogowych czy zwrot kosztów malowania ścian i sufitów ma obowiązek zwrócić koszty związane z osuszaniem nieruchomości, gdyż są to prace poprzedzające przystąpienie do remontu po zalaniu.

Prace związane z osuszaniem nieruchomości należy Ubezpieczycielowi przede wszystkim udokumentować poprzez przygotowanie raportu z pomiarów wilgotności wraz z określeniem zakresu oraz kosztów przywrócenia mienia do stanu jaki występował przed zalaniem. Z tego też względu zachęcamy Państwa do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy przygotują odpowiedni raport z pomiarów wilgotności

Określenie powierzchni zawilgocenia – ciemny kolor na termogramie to obszar zawilgocony kapilarnie w wyniku nieszczelności występującej na instalacji zimnej wody przebiegającej pod posadzką (obszar ten posiada niższą temperaturę badanej powierzchni )